Mikä on olennaista rekrytointien onnistumisessa?

WasaTalentin Senior Headuntereilta Tuija Koskelta ja Paula Törnroosilta löytyy taskustaan mittava lista onnistuneita rekrytointeja. Molempien uralta löytyy pitkä ajanjakso suurissa teknologiayrityksissä toimimisesta, minkä he kokevat vahvuudekseen myös nykytyössään.

”Kun on ollut paljon tekemisissä eri rooleissa olevien ihmisten kanssa, niin työntekijä kuin toimihenkilötasolla, se auttaa sisäistämään millaista henkilöä asiakasyritykseen tarvitaan. Varsinkin kun oma taustani on teknologiapuolella, minun on helppo nopeasti hahmottaa esimerkiksi millaisissa saappaissa haettava henkilö tulee astelemaan milläkin nimikkeellä.” – Tuija Koski

”Mm. esimiehenä ja tiiminjohtajana suuressa kansainvälisessä yrityksessä toimiminen antoi näkökulmaa siihen, millaiset persoonat sopivat tietynlaisiin tehtäviin ja toisaalta myös siihen, milloin persoonalla ei ole niin väliä, kunhan homma toimii.” – Paula Törnroos

Molemmat asiantuntijat yhtyvät siihen, että tärkeintä rekrytointien onnistumisen kannalta on se, että hakijan osaaminen sekä kemiat kohtaavat asiakasyrityksen kanssa. Tämä vaatii myös asiakasyritykseltä ajatuksella tehtyä pohdintaa siitä, mitkä tietotaidot ja persoonalliset piirteet ovat oikeasti olennaisia tehtävässä onnistumisen kannalta. Jos haluatte edesauttaa yrityksenne seuraavan rekrytoinnin onnistumista, ota yhteyttä soittamalla

Jani / Sales Manager – 050 470 4254

Lisää samasta aiheesta