WasaTalent hoitaa rekrytointiprosessin tehtävät puolestasi

Onnistuneet rekrytoinnit johto- ja esimiestehtäviin sekä muihin asiantuntijuutta vaativiin erikoistehtäviin vaativat suunnitelmallisuutta. Yhtä ja oikeaa tapaa ei ole, vaan jokainen rekrytointi on yksilöllinen ja paras toteutustapa mietitään aina asiakaskohtaisesti. Voimme tarpeen mukaan suorittaa koko rekrytoinnin tai vaihtoehtoisesti vastata vain valikoiduista rekrytoinnin tehtävistä.

WasaTalent hoitaa rekrytointiprosessin tehtävät puolestasi, jotta voit keskittyä liiketoimintaan ja ydinosaamiseesi. Saat yhden kumppanin kautta kaiken tarvitsemasi näkyvyyden rekrytoinneille eri kanavissa. Varmistamme onnistuneet ja kustannustehokkaat rekrytoinnit käyttämällä aina ajantasaisia prosesseja ja menetelmiä.

Rekrytointipalvelumme

Suorahaku

Johdon- ja asiantuntijatason rekrytointitarve vaatii kokeneen headhunterin ammattitaitoa, jotta oikeat osaajat tunnistetaan ja löydetään sekä saadaan kiinnostumaan ja vaihtamaan uuteen tehtävään.

Suorahakua käytetään erityisesti rekrytointiprosesseissa, joissa tiedetään työtehtävään sopivien hakijoiden olevan harvassa. Vaativien rekrytointien tekeminen itse voikin nielaista satoja tunteja työaikaa. Ulkoistamalla rekrytointiprosessin, voit käyttää aikasi liiketoiminnan hoitamiseen sekä tuloksen tekemiseen ja jättää hakijoiden etsimisen rekrytoinnin asiantuntijoiden tehtäväksi.

Headhunter vahvistaa yrityksesi brändi- ja työnantajakuvaa
Verkostojemme avulla seulomme vaatimukset täyttävät osaajat esiin ja kontaktoimme heidät ammattimaisesti ja luottamuksellisesti. WasaTalentin headhuntereiden työ on yhtä  aikaa hienovaraista käsityötä ja raakaa tiedonhankintaa. Ennen hakuprosessin aloittamista paneudumme yrityksesi vahvuuksiin sekä toimialasi osaamisvaatimuksiin ja palkkatasoon. Saat Headhunterista yrityksesi uuden resurssin, joka myy avoimen työtehtävän parhaalle mahdolliselle hakijalle sekä vahvistaa yrityksen brändi-imagoa ja työnantajakuvaa.

Miten suorahakuprosessi etenee?
Yrityksen rekrytointitarpeen pohjalta lähdetään etsimään parhaita ehdokkaita. Sopivien henkilöiden löydyttyä heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä huolehtien siitä, että heillä on edellytykset ja kiinnostus tehtävään. Asiakkaalle esitellään vain parhaat henkilöt, joilta löytyvät asiantuntijuus ja mielenkiinto sekä tehtävään että yritykseen. Tarvittaessa kuljemme yrityksen rinnalla koko rekrytointiprosessin jatkohaastatteluista uuden työntekijän soveltuvuusarviointeihin.

WasaTalentin toimipiste sijaitsee Vaasassa – Headhunter-palvelumme ovat kuitenkin täysin valtakunnallisia.

Miksi Headhunterin käyttö kannattaa?

AMMATTITAITO

Headhunterin avulla rekrytointiprosessi hoidetaan ammattimaisesti ja kohdennetusti vuosikausia rakennettuja ammatillisia verkostoja hyödyntämällä. Asiantuntijat tuovat yrityksesi vahvuudet ja parhaat puolet esiin työntekijää puhuttelevalla tavalla, samalla vahvistaen brändi-imagoa ja työnantajakuvaa.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Hinnoittelumme perustana on palkattavan työntekijän kuukausiansioon sidonnainen kerroin – tiedät siis heti mistä maksat. Oikein tehtynä suorahakuprosessi tulee edullisemmaksi kuin perinteinen rekrytointikampanja lehti-ilmoituksineen.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Tarvittaessa rekrytointitarve voidaan pitää piilossa kilpailijoilta. Toimimme ehdottoman luottamuksellisesti prosessin kaikissa vaiheissa, niin asiakasyrityksen kuin hakijoiden kanssa.

Näkyvyyttä rekrytointiin
WasaTalent toteuttaa asiakkailleen myös julkisia rekrytointeja lehti-ilmoituksineen ja sosiaalisen median kampanjoineen. Joissain tehtävissä parhaat tulokset saavutetaan yhdistelmämallilla, jossa avoin ilmoitushaku ja heahdunterin suorittama alueellinen suorahaku toimivat rinnakkain.

Apua suuriin päätöksiin
Työpaikan vastaanottamiseen sisältyy joskus myös muutto työn perässä. Paikallistuntemuksessa ja uudelle paikkakunnalle sijoittumisessa headhunterimme palvelevat laaja-alaisemmin kuin kukaan muu. Jos hakijaa askarruttaa uudessa kaupungissa arjen järjestäminen, neuvomme ja annamme vinkkejä esimerkiksi asioissa kuten, minne perheen lapset voivat mennä päivähoitoon.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Yhdistelmähaku

Joissain tehtävissä parhaat tulokset saavutetaan yhdistelmämallilla, jossa avoin ilmoitushaku yhdistetään headhunterin suorittamaan alueelliseen suorahakuun.

Yhdistelmähaussa saadaan käyttöön sekä suorahaun että avoimen haun hyvät puolet – löydetään tekijät, jotka eivät ole kyseisellä hetkellä aktiivisia työnhakijoita sekä saadaan yritykselle näkyvyyttä ja luotua positiivista työnantajakuvaa.

Yrityksen rekrytointitarpeen pohjalta laaditaan sekä julkinen ilmoitus, että lähdetään etsimään eri kanavien kautta potentiaalisia ehdokkaita. Konsultti käy läpi saapuneet hakemukset ja kontaktoi, sekä ottaa yhteyttä löytämiinsä ehdokkaisiin, jotka eivät ole itse olleet aktiivisia työnhakijoita. Parhaiten asiakasyrityksen toiveita vastaavien henkilöiden erotuttua joukosta, heidät haastatellaan. Haastattelujen jälkeen asiakkaalle esitellään vain parhaat henkilöt, joilta löytyvät asiantuntijuus ja mielenkiinto sekä tehtävään että yritykseen. Tarvittaessa kuljemme yrityksen rinnalla koko rekrytointiprosessin jatkohaastatteluista uuden työntekijän soveltuvuusarviointeihin.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Ilmoitushaku

Avoin ilmoitushaku sosiaalisen median kampanjalla ja mahdollisella lehti-ilmoituksella sopii selkeisiin rekrytointeihin. Näin saadaan edullinen ja kattava toteutus vaivattomasti.

Avoin ilmoitushaku sosiaalisen median kampanjalla ja mahdollisella lehti-ilmoituksella sopii selkeisiin rekrytointeihin. Näin saadaan edullinen ja kattava toteutus vaivattomasti.

Avoimessa haussa tehtävä julkaistaan näkyväksi eri kanavissa, tehden se löydettäväksi motivoituneille ja ammattitaitoisille henkilöille. Avoin ilmoitus on hyödyksi erityisesti, kun halutaan luoda positiivista työnantajamielikuvaa ja näkyvyyttä  yritykselle.

Yrityksen rekrytointitarpeen pohjalta laaditaan julkinen ilmoitus, joka julkaistaan halutuissa kanavissa. WasaTalentin asiantuntijat laativat julkaisun ja hoitavat sekä sosiaalisen median kampanjan että lehti-ilmoituksen luomisen. Konsultti käy läpi saapuneet hakemukset ja kontaktoi hakijat. Parhaiten asiakasyrityksen toiveita vastaavien henkilöiden erotuttua joukosta, heidät haastatellaan. Haastattelujen jälkeen asiakkaalle esitellään vain parhaat henkilöt, joilta löytyvät asiantuntijuus ja mielenkiinto sekä tehtävään että yritykseen. Tarvittaessa kuljemme yrityksen koko rekrytointiprosessin jatkohaastatteluista uuden työntekijän soveltuvuusarviointeihin.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnin avulla varmistat vielä ennen lopullisen rekrytointipäätöksen tekoa, että
hakija soveltuu tehtävään ja sopii tiimiin.

Mistä soveltuvuusarvioinnissa on kyse?
Soveltuvuusarvioinnit ovat vakioituja menetelmiä, joilla arvioidaan mm. henkilön motivaatiota, päättelykykyä ja kommunikointitaitoja. Työssä menestymisen kannalta on ratkaisevaa tuntea hakijan työpersoonallisuus ja tietää, miten hän käsittelee ongelmia, lähestyy ihmissuhteita ja näyttää tunteitaan.

Soveltuvuusarviointi on tärkeän rekrytointipäätöksen viimeinen varmistin
Käytössämme ovat maailman johtavan arviointimenetelmien tuottajan SHL:n analyysit ja testit. Menetelmiä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti, minkä ansiosta järjestelmässä on runsaasti variaatioita sekä kielivaihtoehtoja. Analyysien ja testien avulla voidaan hakea käytännössä minkä tyyppistä osaamista tahansa. Kyselyt toteutetaan suojatussa onlineportaalissa,
huolehtien tietosuojan säilymisestä.

Henkilöstön valmennuksessa sekä rekrytoinneissa käytämme myös DiSC-analyysiä, joka on maailmanlaajuisesti arvostettu työkalu ihmisten erilaisuuden ja käyttäytymisen kuvaamiseen.

WasaTalentin arviointiraportit ovat selkeitä ja helppolukuisia kaikille, sillä sertifioidut konsulttimme tekevät kirjallisen analyysin tuloksista. Satoja arviointeja uransa aikana lukenut konsultti osaa nostaa rekrytointipäätöksen kannalta merkityksellisimmät asiat esiin. Lisäksi käymme aina tulokset läpi sekä arvioinnin tekijän että rekrytoivan osapuolen kanssa.

Certian asiakastarina

Rekrytointi on iso päätös. Näin kriittisissä asioissa nojaudun mieluiten parhaaseen mahdolliseen osaajaan. Talous- ja IT-alojen osaajat ovat usein kiven alla, joten Certian rekrytoinnit ovat haastavia. Siksi yhtiö on vuosia sitten ryhtynyt yhteistyöhön WasaTalentin kanssa, joka hoitaa pääsääntöisesti kaikki työntekijöiden rekrytoinnit.

Ulla Laalo, Toimitusjohtaja Certia