WasaTalent sköter om rekryteringsprocessens uppgifter åt dig

Framgångsrika rekryteringar till lednings- och chefspositioner samt till andra specialuppgifter som kräver sakkunnighet förutsätter planering. Det finns inget korrekt tillvägagångssätt utan varje rekrytering är individuell och det bästa sättet begrundas alltid kundpecifikt genom att använda direktsökningsrekrytering, kombinationsrekrytering eller annonsrekrytering. Vi kan enligt behov genomföra hela rekryteringen eller alternativt endast ansvara för utvalda rekryterings uppifter.

WasaTalent sköter om rekryteringsprocessen åt dig så att du kan koncentrera dig på affärsverksamheten och din kärnkompetens. Via en och samma samarbetspartner får du all synlighet du behöver för rekryteringen i olika kanaler. Genom att använda tidsenliga processer och metoder  försäkrar vi  lyckade och kostnadseffektiva rekryteringar.

 

Våra rekryteringtjänster

Direktsökning

Rekryteringsbehovet på lednings- och expertnivå kräver en erfaren headhunters expertis för att kunna identifiera och hitta rätt förmågor, samt för att sedan fånga deras intresse för att byta till nya uppgifter.

Direktsökning används särskilt i rekryteringsprocesser där man vet att det finns få lämpliga kandidater för uppgiften. Att själv göra krävande rekryteringar kan lätt svälja hundratals timmar arbetstid. Genom att utlokalisera kan du överlämna letandet efter sökanden till rekryteringsexperterna, så att du i stället kan använda din tid på att sköta affärsverksamheten och att göra resultat.

Headhunter förstärker företagets brand- och arbetsgivarimage
Med hjälp av våra nätverk sållar vi fram de sakkunniga som uppfyller kraven och kontaktar dem professionellt och konfidentiellt. Headhunterns arbete på WasaTalent är samtidigt både finkänsligt handarbete samt rå informationssökning. Vi sätter oss in i ert företags styrkor, branschens kompetenskrav och lönenivåer innan vi påbörjar rekryteringsprocessen. Headhuntern blir företagets nya resurs som säljer den lediga tjänsten till bästa möjliga kanidater och stärker företagets brandimage och arbetsgivarimage.

Hur framskrider direktrekryteringsprocessen?
Vi börjar leta efter de bästa kandidaterna utgående från företagets rekryteringsbehov. När lämpliga personer hittats, tar vi personligen kontakt med dem för att se till att de har rätt förutsättningar och intresse för uppgiften. Till företaget presenteras de bästa personerna som har kompetens och intresse för tjänsten samt för företaget. Vid behov finns vi vid företagets sida genom hela rekryteringsprocessen, från fortsatta intervjuer till lämplighetsbedömning av kandidaten.

WasaTalents kontor finns i Vasa  och Tammerfors – men våra Headhunter tjänster är rikstäckande.

Varför lönar det sig att använda Headhunter?

EXPERTIS

Med hjälp av Headhuntern sköts rekryteringsprocessen professionellt och målinriktad, genom att utnyttja professionella nätverk som byggts upp under åren. Experterna framför företagets styrkor och bästa sidor på ett tilltalande sätt åt kanidaterna och förstärker samtidigt brand- och arbetsgivarimagen.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Vår prissättning baseras på månadslönen för den tjänst som ska besättas – du vet genast vad du betalar för. När direktrekryteringsprocessen är korrekt genomförd blir den förmånligare än en traditionell rekryteringskampanj med traditionella tidningsannonser.

DISKRETION

Rekryteringsbehovet kan vid behov hållas gömt från konkurrenterna. Vi agerar förtroendefullt genom processens alla delar, såväl med kundföretaget som sökanden.

Synlighet åt rekryteringen
WasaTalent genomför även offentliga rekryteringar åt kunden som innehåller tidningsannonser och kampanjer på sociala medier. I vissa uppdrag uppnås bäst resultat genom en kombinerad modell, där en öppen annons och headhunterns regionala direktsökning genomförs parallellt.

Hjälp vid stora beslut
Ett mottagande av en arbetsplats innebär ibland även en flytt. När det gäller lokalkännedom och satsning på en ny ort, erbjuder vår headhunter bredare service än någon annan. Om den sökande försöker organisera vardagspusslet i den nya staden, ger vi råd och tips vid frågor som till exempel vilket daghem barnen kan gå på.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Kombinationsrekrytering

I vissa uppgifter uppnås bäst resultat med en kombinerad modell, där en öppen annons och en regional direksökning genomförs parallellt.

I kombinationsrekryteringen får vi fördelarna av både direktsökning och öppen annonsrekrytering – vi hittar kandidater som för tillfället inte är aktiva arbetssökanden, samt att vi skapar en god arbetsgivarimage och företaget får synlighet.

Utgående från företagets rekryteringsbehov skapar vi både en offentlig platsannons samt börjar söka efter potentiella kandidater genom olika kanaler. Konsulten går genom ansökningarna och tar kontakt med sökanden, samt kontaktar de upptäckta kandidater som inte själva var aktiva arbetssökanden. De personer som stämmer bäst in på kundföretagets önskemål urskiljs och intervjuas. Efter intervjuerna presenteras de bästa kandidaterna med rätt expertis och intresse för uppgiften samt företaget åt kunden. Vid behov stödjer vi företaget genom hela rekryteringsprocessen, från fortsatta intervjuer till lämplighetsbedömning av kandidaten.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Annonsrekrytering

En öppen annonsrekrytering med en social meddie kampanj och/eller tidningsannons passar bra till klara rekryteringar. Förmånligt, omfattande och behändigt att göra.

I en öppen annonsrekrytering publiceras tjänsten genom olika kanaler för att hitta motiverade och yrkeskunniga personer. En öppen annonsrekrytering lönar sig särskilt när man vill skapa en god arbetsgivarbild och synlighet åt företaget.

Utgående från företagets rekryteringsbehov skapar vi en offentlig arbetsplatsannons som publiceras på önskade kanaler. WasaTalents experter utarbetar publikationen och tar hand om såväl kampanjen på sociala medier samt utformningen av tidningsannonsen. Konsulten går genom ansökningarna och kontaktar sökande. De personer som stämmer bäst in på kundföretagets önskemål urskiljs och intervjuas. Efter intervjuerna presenteras de bästa kandidaterna med rätt expertis och intresse för uppgiften samt företaget åt kunden. Vid behov stödjer vi företaget genom hela rekryteringsprocessen, från fortsatta intervjuer till lämplighetsbedömning av kanidaten.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm

Lämplighetsbedömning

Med hjälp av lämplighetsbedömningar säkerställer du ännu innan det slutgiltiga rekryteringsbeslutet att den sökande är lämplig för uppgiften och passar in i teamet.

Vad handlar en lämplighetsbedömning om?

Lämplighetsbedömningar är ett standardiserat tillvägagångssätt med vilket man bland annat bedömer personens motivation, slutledningsförmåga och kommunikationsförmågor. Den sökandes arbetspersonlighet och kännedom om hur hen hanterar problem, närmar sig relationer och visar sina känslor är avgörande för framgång i arbetet.

Lämplighetsbedömningen är den slutliga säkring för ett viktigt rekryteringsbeslut

Till vårt förfogande har vi analyser och tester av SHL som är världsledande producenter av utvärderingsmetoder. Metoderna upprätthålls och utvecklas konstant och tack var det erbjuder systemet många variationer och språkval. Med hjälp av testerna och analysen kan vi i praktiken leta efter vilket kunnande som helst. Undersökningen genomförs i en skyddad online portal för att se till att dataskyddet upprätthålls.

Vid personalträning och i rekryteringar använder vi även oss av DiSC-analys, som är ett globalt uppskattat verktyg, för att beskriva människors olikheter och beteenden.

WasaTalents utvärderingsrapporter är tydliga och lättlästa för alla, eftersom våra konsulter uppgör en skriftlig analys av resultaten. Konsulten, som läst hundratals bedömningar under sin karriär, kan lyfta fram de betydande sakerna för rekryteringsbeslutet. Dessutom går vi alltid genom resultatet tillsammans med den utvärderade och den rekryterande parten.

Rekryteringen är ett stort beslut. I sådana kritiska beslut förlitar jag mig hellre på den bästa möjliga experten. Ekonomi- och IT-branschernas sakkunniga är ofta svåra att hitta, och därför är Certias rekryteringar utmanande. Detta är orsaken till att bolaget för flera år sedan inledde samarbete med WasaTalent, som huvudsakligen sköter all rekrytering av anställda.

Ulla Laalo, Verkställande direktör