Hur hittar vi tid för utveckling av verksamheten?

Samtidigt kan vi tillsammans fundera över och utveckla personalledningens praxis till en optimal helhet som säkerställer en effektiv och produktiv verksamhet, utan att glömma personalens trivsel och välbefinnande.

Då företaget utlokaliserar HR-frågorna till WasaTalent får ni en expert som sköter önskade HR-uppdrag.

Vi har mångsidig erfarenhet av olika delområden inom HR. Vi utvecklar regelbundet kompetensen i vårt eget Talent-team och vi delar vår egen expertis inom teamet och med våra kunder. Det lämpligaste arbetssättet väljs utgående från era behov och det kan genomföras i form av distans- eller närstöd eller i projektform.

HR-tjänster

HR-närstöd

Våra experter fungerar som temporära experter i personalledning i er organisation.

Verksamheten avtalas på dags-, vecko-, månads- eller projektbasis enligt era behov.

 

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

HR-distansstöd

Distansstöd lämpar sig bäst för mindre utvecklingsbehov till exempel som stöd för egen HR eller för uppdatering av material.

Distansstöd är även tillgängligt som en tjänst baserad på timpris.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Utvecklingsprojekt

Ett exakt riktat utvecklingsprojekt, som kan integreras som en del av företagets övriga utvecklingsbehov, lämpar sig bäst för mer omfattande förnyelsebehov av personaladministrationen.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Det utlokaliserade arbetet med personalförvaltningen innefattade till exempel rekryteringar, utveckling av personalens kompetens, utarbetande av arbetshälsoenkäter och utvecklingsåtgärder samt personalutbildning efter samarbetsförhandlingar.

Vi har varit väldigt nöjda med WasaTalents tjänster. Vi vill särskilt tacka den mångsidiga expertisen inom branschen samt det värdefulla perspektivet utifrån.

Jaana Mäkinen, personalchef, Viria