HR-tjänster för alla behov

Tillsammans med WasaTalents HR-experter kan ni fundera över och utveckla personalledningens praxis till en optimal helhet som säkerställer en effektiv och lönsam verksamhet utan att glömma personalens trivsel och välmående.

Då företaget utlokaliserar personalförvaltningen till WasaTalent får ni en personachef eller -expert som sköter önskade uppgifter. Vi ansvarar för företagets all HRM-verksamhet (Human Resource Management) som behövs för anställdas hela livscykel. Vi fungerar som samarbetspartner i personalutvecklingsuppgifter såsom rekrytering, kompetenshantering och utbildning (HRD, Human Resource Development).

Vi har mångsidig erfarenhet av olika delområden inom HR. Vi utvecklar regelbundet kompetensen i vårt eget Talent-team och vi delar vår egen expertis inom teamet och med våra kunder. Det lämpligaste arbetssättet väljs utgående från era behov och det kan genomföras i form av distans- eller närstöd eller i projektform.

HR-tjänster

HR-närstöd

Våra experter fungerar som temporära experter i personalledning i er organisation.

Verksamheten avtalas på dags-, vecko-, månads- eller projektbasis enligt era behov.

 

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

HR-distansstöd

Distansstöd lämpar sig bäst för mindre utvecklingsbehov till exempel som stöd för egen HR eller för uppdatering av material.

Distansstöd är även tillgängligt som en tjänst baserad på timpris.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Utvecklingsprojekt

För  omfattande förnyelsebehov i personalförvaltningen lämpas sig bäst ett specifikt riktat utvecklingsprojekt, som kan integreras som en del av företagets övriga utvecklingsbehov.

Utecklingsprojekt kan beröra exempelvis

  • rekryteringar
  • arbetsavtal och -intyg
  • upprättande av inskolningsprogram
  • kompetenskartläggning
  • plan för arbetshälsa och personalundersökningsenkäter
  • coaching diskussioner.
Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Tjänster vid karriärförändring

Ibland uppstår behov för företag att omorganisera dess verksamhet eller organisation. Vi hjälper till vid olika situationer som berör personalförändringar.

Omsorg genom förändringen

När företagets verksamhet förändras till exempel genom att flyttas eller avbrytas, tänker en  ansvarsfull arbetsgivare på hur man kan stöda personalen till att hitta ny sysselsättning. Genom att stöda arbetstagarens karriärförändringsprocess med hjälp av en liten investering, förbättrar även företaget sin arbetsgivarimage och undviker stridiga avsked.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Det utlokaliserade arbetet med personalförvaltningen innefattade till exempel rekryteringar, utveckling av personalens kompetens, utarbetande av arbetshälsoenkäter och utvecklingsåtgärder samt personalutbildning efter samarbetsförhandlingar.

Vi har varit väldigt nöjda med WasaTalents tjänster. Vi vill särskilt tacka den mångsidiga expertisen inom branschen samt det värdefulla perspektivet utifrån.

Jaana Mäkinen, personalchef, Viria