Hur ser personalledningen ut för närvarande?

Både mindre och större förändringar börjar med förståelse för nuläget. För identifiering av utvecklingsmål, dimensionering och prioritering av lämpliga åtgärder går det utmärkt att få en översikt av personalledningens läge genom enkäter, WasaTalent 360 eller en HR-kartläggning.

Lägesanalys hjälper med:

 

RÄTT UTVECKLINGSRIKTNING

• Med hjälp av analyser kan både utvecklingsarbetet och åtgärderna dimensioneras och riktas exakt. Då kan man genomföra förändringen kostnadseffektivt och uppnå effektivitet i förnyelsen.

BÄTTRE KÄNNEDOM OM PERSONALEN

• Genom våra skräddarsydda enkäter kan vi även identifiera orsakerna bakom problemen samt erbjuda ett sätt att med låg tröskel delaktiggöra personalen i utvecklingsarbetet.

Situationsanalysens innehåll

HR-kartläggning

HR-kartläggningen är en experttjänst för att fastställa det nuvarande läget och rikta utvecklingsåtgärderna.

Tidsenlig HR är en stark resurs

Utvecklingen av organisationen och affärsverksamheten kräver kännedom om utgångsläget. HR är företagets stabila grund inför förändringar samt en resurs vid tillväxt och utveckling.

I bästa fall effektiviserar och stöder personalledningens processer och material affärsverksamheten samt hjälper till i överraskande situationer. Nyttan erhålls då processer och material är uppdaterade och optimerade för organisationens behov.

Genom kartläggning får man en helhetsbild av HR-situationen och utreder de lagstadgade processernas situation. Resultatet är en utvecklingsplan och ett åtgärdsförslag.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

WasaTalent 360°

Med hjälp av bedömningen får man objektiv information om chefens ledningsbeteende ur olika intressentgruppers perspektiv. På så sätt skapar man en värdefull grund för chefens lärande och utveckling.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Enkäter

Skräddarsydda personalenkäter är ett kostnadseffektivt sätt att ta reda på personalens rådande tillstånd och syn på företagets situation.

Päivi Ekholm
Päivi Ekholm
Ta kontakt

Vi fick genast snabb hjälp av WasaTalent och extra händer för att sköta om det praktiska arbetet. Vi fick snabbt ordning på de mest kritiska frågorna. Man kan säga att tack vare WasaTalent kunde vi hålla huvudet ovanför vattenytan och ta kontroll över situationen. 

 

Efter den hektiska starten började WasaTalent utveckla och genomföra Karleby Energis HR-praxis. WasaTalents konsult började stöda ledningen och HR-organisationen både på den praktiska och strategiska sidan

Mikko Rintamäki, Verkställande direktör, Kokkolan Energia