TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §) ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki 24 §).

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste koskee myös WasaTalent Pirkanmaa Oy:tä.

Rekisterinpitäjä

WasaTalent Oy
Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
040 525 5554, info@wasatalent.fi
Y-tunnus: 2905662-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päivi Ekholm
Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
040 525 5554, paivi.ekhom@wasatalent.fi

Rekisterien nimet

Työnhakijarekisteri, Tapahtumarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakijarekisteri

Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen WasaTalent Oy:n ja työnhakijan välisen työ- ja/tai asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa WasaTalent Oy:n tai WasaTalent Oy:n asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään.

Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

Rekisteriin kerätään työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, postinumero ja – toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, EU-kansalaisuus/ muu kansalaisuus, työlupa, työluvan voimassa oloaika, mahdollinen työluvan tuntirajoite, valokuva, koulutus- ja työkokemustiedot: koulutus, kielitaito, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokortti, auton käyttömahdollisuus, mahdolliset suosittelijat, työnhakijan toiveet: toimiala, sijainti, työtehtävä, työaika- ja käytettävyystiedot (esim. kokoaikainen/ osa-aikainen, päivätyö), palkkatoivomus. Rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ne WasaTalent Oy:n toimihenkilöt, joilla on salasanoin suojattu rekisterin käyttöoikeus. Työnhakijan tulee olla yhteydessä rekisterin pitäjään muuttaakseen yhteystietojaan rekisterissä. Rekisteriin tehdyistä muutoksista tallentuu aina tieto, milloin ja kenen toimesta muutos on tallennettu.

Tapahtumarekisteri

Tapahtumarekisteri sisältää tietoja WasaTalentin järjestämien tapahtumien osallistujista (henkilöistä ja organisaatioista). Rekisteriin kerätään osallistujien perustiedot: etu- ja sukunimi, yritystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen erityisruokavalio.

Rekisterin tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijarekisteriin kerätään tiedot työnhakijoiden suostumuksella. Suostumus annetaan rekrytointi järjestelmään kirjautumisen yhteydessä. Avoimiin- sekä työpaikkahakemuksiin, jotka ovat tulleet ennen 1.4.2018, on suostumus rekisteritietojen tallennukseen kysytty sähköpostilla tai puhelinhaastattelun / henkilökohtaisen haastattelun yhteydessä suullisesti.

Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta (vapaamuotoisesta tai WasaTalent Oy:n laatimasta hakemuslomakkeesta), koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana antamista tiedoista. Rekisteriin tallentuu myös WasaTalent Oy:n asiakkailta mahdollisesti saama palaute.

Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan vain työnhakijan kannalta potentiaalisille WasaTalent Oy:n asiakkaille työnhakijan myöntämällä luvalla. Henkilötietoja luovutetaan vain WasaTalent Oy:n asiakkaan rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Rekisterin ylläpito- ja huoltotehtävissä toimivilla WasaTalent Oy:n toimihenkilöillä on pääsy rekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien kannalta on tarpeellista.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on digitaalisessa muodossa.

Digitaalinen rekisteri on WasaTalent Oy:n toimipisteissä WasaTalent Oy:n toimihenkilöiden käytettävissä. Digitaaliseen rekisteriin tallennetut tiedot ovat toimihenkilöiden henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Digitaaliseen rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedot säilytetään yhteisessä Sharepointissa Microsoftin pilvipalvelussa. WasaTalent Oy:n toimihenkilöiden käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteri on suojattu SSL-yhteydellä. WasaTalent Oy vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.

Rekisteröityjen työnhakijoiden informointi

Työnhakijan tiedot poistuvat työnhakijarekisteristä 24 kuukauden kuluttua hakemustietojen viimeisimmästä päivityshetkestä lukien. Hakemustietojen päivityksen voi tehdä hakija itse kirjautumalla jättämälleen hakemukselleen uudelleen. Sen voi myös tehdä hakemuksen käsittelijä (WasaTalent Oy:n toimihenkilö) hakemuksen käsittelyprosessin yhteydessä. Rekisteröidyillä työnhakijoilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee työnhakijan toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterin pitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona. Rekisterinpitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa rekisteröidyn työnhakijan pyytämät tiedot tai järjestää tilaisuus tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin. Jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä työnhakijalla oikeus pyytää tiedon korjaamista. Tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa tulee rekisteröidyn työnhakijan ottaa yhteyttä WasaTalent Oy:n toimihenkilöihin tai rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Evästeet

Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Se mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla usein vierailevat kävijät. Lisäksi se helpottaa kävijöiden rekisteröitymistä sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen sivuilla kävijöistä. Evästeistä laaditun yhdistelmätiedon perusteella pyrimme parantamaan palveluamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

***************************************************************

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

WasaTalent Oy
Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
040 525 5554, info@wasatalent.fi
Y-tunnus: 2905662-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päivi Ekholm
Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
040 525 5554
paivi.ekholm@wasatalent.fi

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietorekisteri sisältää asiakkaista tietoja, jotka ovat tarpeen WasaTalent Oy:n ja asiakasyrityksen välisen työ- ja/tai asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Rekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia yhteistyötä varten.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakasyrityksen perustiedot: Yritysnimi, yhteishenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ne WasaTalent Oy:n toimihenkilöt, joilla on pääsy rekisteriin.

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot etsitään internetistä.

Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin ylläpito- ja huoltotehtävissä toimivilla WasaTalent Oy:n toimihenkilöillä on pääsy rekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien kannalta on tarpeellista. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri koostuu ATK-pohjaisesta rekisteristä. ATK-pohjainen rekisteri on WasaTalent Oy:n toimipisteissä WasaTalent Oy:n toimihenkilöiden käytettävissä. ATK:lle tallennetut tiedot ovat toimihenkilöiden henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. ATK rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedot säilytetään yhteisessä Sharepointissa Microsoftin pilvipalvelussa. WasaTalent Oy:n toimihenkilöiden käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteri on suojattu SSL-yhteydellä. WasaTalent Oy vastaa siitä, että asiakkaiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.

Rekisteröityjen yritysten informointi

Rekisteröidyillä asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee asiakasyrityksen toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterin pitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona. Rekisterinpitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa rekisteröidyn työnhakijan pyytämät tiedot tai järjestää tilaisuus tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin. Jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä asiakasyrityksellä oikeus pyytää tiedon korjaamista. Tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa tulee rekisteröidyn asiakasyrityksen ottaa yhteyttä WasaTalent Oy:n toimihenkilöihin tai rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Evästeet

Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Se mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla usein vierailevat kävijät. Lisäksi se helpottaa kävijöiden rekisteröitymistä sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen sivuilla kävijöistä. Evästeistä laaditun yhdistelmätiedon perusteella pyrimme parantamaan palveluamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.