Åren som resurs, del 3 – Som researcher får jag en inblick i både hur företag och kandidater ser på åldersfrågor gällande rekrytering

Betydelsen av åldersfördelning i arbetslivet blir alltmer framträdande i diskussioner om ett rättvis, vitalt och hållbar arbetsliv. Vi på WasaTalent vill delta i diskussionen och denna gång delar vår researcher Mikaela hennes tankar om ämnet.

I våra direktsökningsuppdrag letar vi oftast efter personer med specialkompetenser till tjänster med väldigt höga och specifika krav.

För att lyckas behöver man som researcher kunna och våga tänka utanför ramarna, leta efter kompetensen på många olika sätt och ur olika perspektiv och inte låta personens eventuella ålder, kön eller andra faktorer påverka vid sökningen.

Att det finns ett visst rykte när det kommer till rekrytering av 50-plussare märker jag av på ett konkret sätt när jag kontaktar personer som är något äldre.

De blir oftast mer överraskade, gladare och smickrade av mitt samtal och många berättar att de aldrig tidigare blivit
kontaktade!

Det är även vanligt att personen tvivlar på möjligheten och ställer frågor som ”men tror du att jag med min ålder faktiskt kan ha en chans?” eller ”men de vill ju säkert ändå ha någon yngre än mig?”.

Detta trots att vi kanske just genom vår diskussion kommit fram till att personens kunnande och erfarenhet matchar bra med rollen och dess krav.

I sådana situationer försöker jag att agera neutralt och ärligt. Jag uppmuntrar på samma sätt som jag gör till alla med rätt kunnande, men utan att ge falska förhoppningar, eftersom det är uppdragsgivaren som tar beslutet.

Kan jag som researcher förebygga åldersdiskriminering? Ja, till viss del. Bland annat genom att inte filtrera bort eventuella kandidater på grund av åldern.

Men som jag ser det även genom att hitta kandidater med olika profiler som vår konsult kan presentera till kunden, exempelvis med olika åldrar, olik bakgrund och kompetenser som skiljer sig från varandras men som alla på sitt sätt har potential för rollen, men olika styrkor och svagheter.

På så sätt tror, eller i alla fall hoppas jag, att uppdragsgivaren i stället för att väga för och nackdelar med eventuell ålder – funderar kring vad varje enskild profil kan ge dem för nytta och vilka risker som finns.

Här vill jag också lyfta fram min åsikt, om att åldersdiskrimineringen inte enbart gäller 50-plussare, utan även personer i den yngre åldergruppen som trots en redan stark kompetens, bra erfarenhet och starkt intresse som kunde passa för rollen och växa i den – filtreras bort på grund av att de är för unga för att kunna vara tillräckligt mogen för rollen.

Jag anser att hur mogen en person är, inte kan baseras på åldern.

I direktsökningen letar jag ofta efter enhörningar, resultatet av mitt detektivarbete kanske ibland är en maskerad
enhörning.

Har man förresten kunnat fastställa hur gammal enhörningen, Elasmotherium, kunde bli?

 

 

Mikaela Nyberg
Researcher

Relaterade artiklar