Merinova tror på WasaTalents expertis då det gäller att hitta de rätta personerna

Med WasaTalents hjälp hittade Merinova den nya Program Directorn Sabina Storbacka, som nu fungerar som förman för projektgruppen. I den här uppgiften deltar Sabina i energiteknologiprojekt och skapar nya projektidéer.

Merinova är EnergyVasa-energiklustrets viktiga och neutrala bakgrundsaktör, vars mission är att öka framgången för Vasanejdens energiteknologiföretag. I kluster utvecklas högteknologi, som fokuserar på smarta energilösningar, sjöfart, hållbar energi, flexibel energiutveckling och digitalisering.

Att samarbeta med en rekryteringspartner sparar tid och energi

Merinova har av egen erfarenhet märkt att man med hjälp av samarbete med en rekryteringspartner sparar tid och energi. Man valde WasaTalent som rekryteringspartner på basen av deras tidigare lyckade samarbeten och för att WasaTalent är en känd aktör i regionen, både bland företag och sökande. I Program Director-rekryteringen sökte man de rätta personer genom en kombinationsrekrytering, där man vid sidan av öppen annonsrekrytering även gör regional direktsökning.

”Vi har goda erfarenheter av att det framträder goda sökande på det här sättet. Till denna uppgift sökte vi särskilt personer med lång erfarenhet av regional utveckling och vi var av den åsikten att WasaTalent känner igen dessa sökande bättre än många andra.” -Mika Konu, Verkställande direktör –Merinova

Merinova rekryterar även själva kunnig personal, men i de mest krävande rekryteringarna tar de gärna hjälp av experter för att spara resurser. Med hjälp av WasaTalent fick Merinova hoppa över urvalsfasen, som är mycket tidskrävande. Istället fick de gå direkt till den så att säga korta listans kandidater, vars bakgrund och erfarenhet redan har bekräftats vara lämplig för uppgiften som söks.

– I tidigare rekryteringar har vi fått flera tiotals ansökningar, där det framkom att största delen inte visste hurdan uppgift de söker till. Med hjälp av rekryteringspartnern strävar vi efter att minska onödigt arbete för vår egen del samt nå ut till de personer som har den kompetens som uppgiften kräver.

Säkrare beslut med hjälp av lämplighetsbedömning

I slutet av rekryteringsprocessen befann vi oss i den situationen att det fanns flera utmärkta kandidater. Då försäkrade vi oss ännu om valet av rätt person med hjälp av WasaTalents utförda lämplighetsbedömningar.

– Vi testade flera personer då vi ville försäkra oss om att göra rätt val.  Vi fick diskutera och tätt gå genom alla saker tillsammans med WasaTalent. Vi blev säkra på att vi skulle göra rätt val.

Ur den sökandes perspektiv är informering en viktig del av processen

Sabina Storbacka har nu arbetat som Program Director i fem månader. Hon hade redan sen tidigare stark erfarenhet av utvecklingsuppgifter inom olika företag och Sabina har hos Merinova redan bland annat fått planera uppföljningen för Vasa stads innovationsekosystem.

Sabina själv upplever att det i en rekryteringsprocess är viktigt att uppgiftsbeskrivningen motsvarar det som meddelats och att informeringen fungerar bra.

”Processen och kommunikationen med WasaTalent fungerade bra. Lämnade med en bra känsla. Kommunikationen är väldigt viktigt då dagens miljöer är så hektiska och saker och ting kan förändras snabbt. Som arbetsplats välkomnade Merinova mig på ett bra sätt och hela rekryteringsprocessen blev en positiv erfarenhet.

Läs mer om de rekryteringstjänster som WasaTalent erbjuder

Relaterade artiklar