Henkilöstökysely paljastaa kehittämiskohdat ja kipupisteet

Henkilöstön sitoutuminen organisaatioon on yksi yritysten suurimmista haasteista. Ennen toimenpiteitä on tiedettävä lähtötilanne ja kysyä asiaa niiltä, joita tämä koskee eli suoraan henkilöstöltä.

Henkilöstötyytyväisyyskysely olisi hyvä toteuttaa kerran vuodessa, jotta saadaan mahdollisimman monipuolisesti tietoa henkilökunnan hyvinvoinnista, heidän tarpeistaan sekä mielipiteistään liittyen yrityksen toimintaan. Tämän pohjalta voidaan suunnitella selkeitä jatkotoimenpiteitä. Toimenpiteet tulee ottaa mukaan käytäntöihin mahdollisimman pikaisesti, jotta muutokset näkyvät myös henkilökunnalle. Kun kysely suoritetaan uudelleen esimerkiksi vuoden kuluttua, henkilökunta voi ottaa kantaa mahdollisiin muutoksiin sekä arvioida niiden toimivuutta.

Henkilöstön vallitseva olotila heijastuu suoraan asiakkaaseen ja yrityksenne tulokseen. Henkilöstötutkimukset ovat tärkeässä roolissa kun aidosti halutaan kehittää yritystä ja saavuttaa parempaa liiketaloudellista tulosta. Henkilöstötutkimuksen varsinainen arvo tulee esiin siinä, kuinka hyvin sen tuottamat havainnot ja analyysit otetaan huomioon kehitettäessä yrityksen toimintaa, toimintaympäristöä sekä prosesseja.

Yhteyshenkilösi

Päivi Ekholm, WasaTalentToimitusjohtaja Päivi Ekholm on yhteyshenkilösi, kun haluat mitata yrityksesi sykettä. Ota yhteyttä, laaditaan sopiva suunnitelma!

paivi.ekholm@wasatalent.fi
+358 40 524 5554

Kysy lisää