Photo by Artur Łuczka on Unsplash

Pärjäävätkö tämän päivän johtajat tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa. Se rakennetaan siitä, mitä on nyt ja mitä voimme havaita horisontissa. Saadaksemme kuvan tulevaisuuden johtajuudesta, katsomme työelämän trendejä ja kuuntelemme heitä, joilla on paras näköala tulevaisuuden horisonttiin. Tämän päivän yritysjohtajien, työelämän vaikuttajien ja työelämä/johtamisentutkijoiden kautta olen rakentanut vision siitä, mitä kohtaamme tulevaisuudessa. Riippumatta mihin näkemykset perustuvat, ne näyttävät olevan suhteellisen yksimielisiä.

Minkä näköinen on tulevaisuuden työelämä?

Asiantuntijat ovat suhteellisen yksimieleisiä tulevaisuuden työelämästä. Useimmat näkevät, että tulevaisuuden työelämään vaikuttavat nopeat muutokset, teknologiakehitys, palveluyhteiskunta, asiakasorientoituminen ja lisääntyvä osaamisen tarve. Kaikki nämä asettavat uusia vaatimuksia johtamiselle.

Mikä on asiantuntijoiden mielestä tärkeää tulevaisuuden johtajuudessa?

”Esimiesten tärkeimpiä tehtäviä tulevat olemaan lahjakkuuksien löytäminen, tunnistaminen ja työntekijöiden kehityksen tukeminen”

Minkä näköiset ovat tulevaisuuden johtotehtävät?

Tulevaisuuden tärkein johtamistehtävä tulee olemaan asiakaskeskeinen johtaminen. Tästä johtuen esimiesten tärkeimpiä tehtäviä tulevat olemaan lahjakkuuksien löytäminen, tunnistaminen sekä työntekijöiden kehityksen tukeminen.  Innovaatiojohtaminen varmistaa jatkuvaa kehitystä. Kun osaaminen erikoistuu, johdon tehtäväksi tulee löytää sekä tukea huippuasiantuntijoita ponnistellessaan kohti yhteisiä tavoitteita. Yllättävän usein arvioidaan työyhteisöjen hyvinvointia lisäävät tehtävät tärkeimmiksi. Kuka olisi uskonut, että tulevaisuuden johtajuus on elämänlaadun luomista sekä työntekijöille että johtajalle itselleen, jotta saavutetaan parempia tuloksia!

Mitä osaamista johtaja tarvitsee tulevaisuudessa?

Viestintätaito ja vuorovaikutuskyky ovat taitoja, jotka useimmat kokevat tärkeimmäksi tulevaisuuden johtajuudessa. Joustavuus ja muutoksen hallinta löytyvät myös listan huipulta, niin kuin hyvä itsetuntemus ja kyky ”saada muut mukaan samaan veneeseen”. Coaching-osaaminen mielletään tärkeäksi työkaluksi, kuten myös teknisten mahdollisuuksien hallitseminen virtuaalijohtamisessa.

Mitkä ominaisuudet tulevaisuuden johtajan tulisi omata?

Tulevaisuuden johtajan tärkein ominaisuus tulee useimpien mielestä olemaan joustavuus. Muut tärkeät ominaisuudet ovat inhimillisyys, empatia, havaintokyky ja rohkeus toteuttaa uusiutumista. Nämä eivät vastaa perinteistä tapaamme määrittää johtajuutta eivätkä sitä perinteistä tapaa johtaa, jota löytyy monessa johtajassa tänä päivänä. Ero tehtävässään hyvin onnistuneen esimiehen ja vähemmän hyvin onnistuneen välillä näyttää, että juuri johtajan empatiakyky on ratkaisevassa roolissa.

Hiljalleen tulee esiin samankaltaisuuksia. Tulevaisuuden organisaatioissa on vähemmän päälliköitävää ja enemmän johdettavaa kuin nyt. Tänään keskijohdon työhön kuuluu paljon kontrolli- ja seurantatehtäviä, tulevaisuudessa nämä hoituvat digitaalisilla työkaluilla.  Johtajien tehtävät tulevat tulevaisuudessa olemaan enemmän työyhteisöä palvelevia, jotta päästään parhaaseen tulokseen. Esimerkiksi esimies ei käske vaan valmentaa, jolloin hänen roolinsa muuttuu käskijästä sparraajaksi ja coachiksi. Johtajat auttavat työntekijöitä tekemään työnsä paremmin ja nopeammin.

”Johtajien tehtävänä tulee olemaan työyhteisön palveleminen niin, että saavutetaan parasta tulosta ”

Johtaminen tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Yhdessä kohtaamme esteitä ja johtajan tehtävä on auttaa työntekijöitä voittamaan ne. Niin tulevaisuuden johtajuuden kuin myös coachaavan johtamisen tavoitteena on, että työntekijä tekee itse omassa työssään tarvittavat päätökset.

On mukava todeta, että täällä meillä Pohjoismaissa on etulyöntiasema ja kilpailuetu tulevaisuutta ajatellen. Me olemme askeleen edellä yhteiskunnassa, joka jo nyt perustuu tasavertaisuuteen, matalaan valtaetäisyyteen ja korkeaan luottamukseen johdon ja työntekijöiden välillä. Emme kuitenkaan vielä ole asiantuntijoiden maalaamassa visiossa. Johtamiskulttuurin muuttaminen on hidasta työtä, mutta meillä on jo nyt työkaluja tulevaisuuden työmaailmaa ja työntekijöitä vastaavan johtajuuden rakentamiseen. Esimerkkinä siitä toimikoot coachaava johtaminen.

Nyt on oikea aika vastaanottaa siis kehityshaaste! Heitä vanhentuneet toimintatavat menemään, ota käyttöön sellaiset, jotka ovat paremmin räätälöity tulevaisuuden johtajuuteen ja ole utelias sekä avoin uusia tukevia työkaluja kohtaan!

Asiantuntija apunasi,

Tua HerrgårdTua Herrgård
Development Manager
tua.herrgard@wasatalent.fi
+358 503447919

 

 

Lisää samasta aiheesta