Esimiestyö. Photo by Kaleidico on Unsplash

Mitä jos esimiehyys olisikin oma ammatti?

Esimiehen rooli on liian tärkeä oman toimen ohessa hoidettavaksi, pohtii kehitysjohtajamme Tua kesän blogissaan.

Vuosien aikana toimiessani johtamisen kehittäjänä olen tavannut suuren määrän esimiehiä. He ovat tulleet monilla aloilta ja monista yrityksissä sekä julkisista organisaatioista. Asemaltaan he ovat olleet niin korkeinta johtoa kuin tiiminvetäjiä.  Samat aiheet keskusteluissa ovat tulleet toistuvasti esille. Yhteisiä aiheita esimiestehtävissä työskenteleville ovat:

  • Hankalat tilanteet, erityisesti riitatilanteet
  • Kehityskeskustelujen pitäminen
  • Usein kaksijakoisen työn organisoiminen
  • Tieto siitä, minkälainen rooli esimiehellä tulisi olla
  • Ajanpuute ja jatkuva huoli siitä, että heillä ei ole aikaa hoitaa esimiestehtäviä, sillä tavalla kun haluaisivat

Reflektointini näiden keskustelujen pohjalta on ollut, että heidän esimiehyytensä usein ”soittaa toista viulua”. Ensimmäinen prioriteetti on ammattiosaaminen ja ne tehtävät, joihin se kuuluu, esimerkiksi myynti tai tuotekehitys.

Esimiesten roolia ja heidän vaikutustaan työntekijöihin ja toimintaan painotetaan yhä enemmän. Olenkin alkanut pohtimaan, ettei esimiestehtävien hoitaminen ”vasemmalla kädellä” ja vain niissä tilanteissa, joissa aikaa jää toisilta tehtäviltä, enää riitä tänä päivänä.

Miellemmekö esimiehyyttä ammatiksi?

Tapaan sähköalalla työskentelevän Christianin. Hän esittelee itsensä sähköasentajaksi. Vähän ajan kuluttua hän kertoo, että on viimeisen vuoden aikana toiminut myös 10 hengen sähköasentajatiimin esimiehenä ja työnjohtajana. On ilmiselvää, miten hän identifioi itsensä yhä ammattinsa ja koulutuksensa mukaan, vaikka hänen tämänhetkisiin tehtäviinsä kuuluu enemmän johtamista kuin sähköalan ammattiosaamista.

Monet esimiehet identifioivat itsensä ammattinsa ja koulutuksensa mukaan, vähätellen rooliaan ihmisten johtajana.

Esimiehet ovat siis avainasemassa monessa tärkeässä toiminnassa. Heidän kauttansa yrityksen strategia toteutuu ja he hoitavat sen, että yrityksen strategia siirtyy papereista toimintaan. Esimiesten rooli muutoksessa on käänteentekevä, heidän vaikutuksestaan työntekijät joko muuttuvat tai vastustavat muutosta.

Esimiehet ovat välikätenä ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä toimien portinvartijoina ja erityisesti työhyvinvointiin liittyvissä asioissa heillä on ratkaiseva vaikutus ja rooli. Suurin vaikutus työhyvinvointiin tulee toimivasta arkipäivästä ja työyhteisöstä. Virkistyspäivät tukevat osaltaan esimiehen luomaa toimivaa työyhteisöä ja arkea, mutta eivät siis pelkästään riitä luomaan työhyvinvointia. Kuitenkin, kuten myös Christianin tapauksessa, harvoin tapaan ihmisiä, jotka ylpeästi esittävät itsensä esimiehinä. Joskus he eivät edes miellä itsensä siinä roolissa. Näin käy usein tavatessani yrittäjiä.

Jos esimiehyys olisi ammatti

Mikä sinusta tulee, kun kasvat isoksi? Minusta tulee palomies, lastenhoitaja tai ….. mutta harvemmin esimies.

Mihin koulutukseen pitäisi hakeutua tullaakseen esimieheksi?

Kyllähän johtamista voi opiskella osana monia opintoja ja jatko-opintoina. Mutta riittäkö se?

Tulevaisuuden näkymät näyttävät enemmän johtamisorientoitumista esimiestyöhön, joten jokohan nyt on aika laajempaan ammattikoulutukseen ja esimies-ammattinimikkeeseen.

Kun meillä olisi esimiehen ammatti, voisimme vaikkapa rekrytoida seuraavasti ”Haemme esimiestä 20 henkilön tiimille. Jos myös osaat palkanlaskentaa, niin näemme sen eduksesi”. Mikä on tärkeintä johtaessasi tuota edellä mainittua tiimiä? Se että sinulla on samaa osaamista kuin heillä? Vai se, että olet erikoistunut kehittämään ihmisiä, saamaan heidät tekemään mahdollisimman hyvää tulosta ja toimimaan hyvässä yhteistyössä muiden kanssa sekä ennen kaikkea voimaan hyvin työssään?

Jos esimiehyys olisi ammatti, johtamiskoulutuksesta tulisi laajempaa ja arvostus siihen tärkeään työhön, jota esimiehemme tekevät, nousisi. Johtajuusosaamisella olisi vankempi pohja ja näkemys sekä ymmärrys tämän päivän esimiestyön vaatimuksiin kasvaisi.

Esimieheksi ylentämisen myötä työtehtävät usein muuttuvat radikaalisti. Kokemukseni on, että ne esimiehet, jotka ovat edenneet asemaansa sisäisen ylennyksen tai uudelleenjärjestelyjen kautta, usein tuntevat eniten epävarmuutta esimiesroolissaan.

Jos tahdomme hyvää johtajuutta työpaikoillamme, kenenkään ei pitäisi tulla esimiestehtäviin sisäänheitetyksi, valmistautumattomana ja ilman tukea.

Tästä on hyvä jatkaa keskustelua!

Asiantuntija apunasi,

Tua HerrgårdTua Herrgård
Development Manager
tua.herrgard@wasatalent.fi
+358 503447919

Lisää samasta aiheesta