Monimuotoiset tiimit toimivat parhaiten

Tiimien muodostamisessa ei pidä pelätä erilaisten persoonien sekoittamista. Parhaita tuloksia tuottavissa tiimeissä on usein sopivassa suhteessa pidättelemätöntä luovuutta ja kyseenalaistamista, johtajuutta ja tasa-arvoa, supersosiaalisia keskustelijoita ja introvertteja puurtajia.

Ihmisten täytyy kuitenkin ymmärtää toistensa toimintatavat, jotta tiimityön edut eivät sulaisi vuorovaikutuksen kitkaan ja tarpeettomiin konflikteihin. Tässä valmennuksessa työstetään tiimiläisten keskinäisiä eroja ja löydetään ratkaisuja sujuvampaan kommunikaatioon.

DiSC-profiili selittää käytöstämme

Everything DiSCTässä valmennuksessa tiimiläisten erilaiset persoonallisuudet tuodaan esiin kunnioittavalla tavalla. Apuna käytämme Everything DiSC -työyhteisöprofiilia, joka on maailmanlaajuisesti arvostettu työkalu ihmisten erilaisuuden ja käyttäytymisen kuvaamiseen. Valmennuksen jälkeen tiimisi jäsenet tietävät sekä oman että tiimikavereidensa profiilit. He ymmärtävät, mitä haasteita erilaisten persoonien vuorovaikutuksessa voi esiintyä ja miten he voivat täydentää toisiaan.

Tulokset käydään läpi sekä yksilö- että ryhmätasolla. Jokainen osallistuja saa kokeneelta tiimivalmentajalta syventävää palautetta yksilöraporttinsa tuloksista. Raportti auttaa jokaista ymmärtämään omat vahvuutensa ja kommunikoimaan vastakkaisten persoonallisuuksien kanssa.

Tiimiraportti ja sen läpikäynti valmentajan vetämässä ryhmäkeskustelussa kertoo puolestaan mistä eri persoonallistyypeistä tiimi muodostuu ja miten jakauma vaikuttaa vuorovaikutukseen ja toimintaan. Valmennuksessa pohditaan, miten voimme paremmin hyödyntää tiimin henkilöresursseja ja miten kehittää tiimin toimintaa ja vuorovaikutusta riippuen tiimin tilanteesta.

Valmennuksen sisältö ja laajuus

  • Aihealueeseen liittyvä koulutus
  • Yksilölliset DiSC-raportit ja palautteet
  • Tiimin/työyhteisön DiSC-raportin ja tulkinnan
  • Toiminnalliset harjoitukset
  • Konkreettinen jatkosuunnitelma

Tiimin valmennus voidaan toteuttaa yhden tai kahden päivän pituisena. Suosittelemme laajempaa valmennusta, joka sisältää laajemman suunnitelman jatkosta. Osallistujilla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen DiSC-profiilin palautetapaamiseen valmentajan kanssa. Valmennuspäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä kalenteripäiviä – välissä voi olla aikaa reflektointiin ja välitehtäviin 1-2 viikkoa

Valmennuksen jälkeen

Tiimin valmennuksen tuloksena vuorovaikutus paranee ja sitoutuminen vahvistuu, joka myös näkyy tiimin tuloksissa. DiSC-työyhteisöprofiili ja tiimivalmennus on innostava ja silmiä avaava kokemus. Oma DiSC-profiili auttaa ennen kaikkea yksilöä tuntemaan itsensä, mutta myös ymmärtämään suhteitaan työkavereihin ja asiakkaisiin. Tiimipäivän aikana saatte, lähtötilanteestanne riippuen, erilaisia työkaluja hyödynnettäväksi. Valmennuksen jälkeen sinulla ja tiimilläsi on käytössään selkeä suunnitelma vuorovaikutuksen kehittämiseen ja seuraavat askeleet käytäntöön.

Kenelle valmennus on suunnattu

Valmennus soveltuu tiimeille yrityksen toimialasta ja jäsenten kokemustasosta riippumatta. Tiimi on voinut olla koossa jo pitkään tai valmennus voi toimia kickoffina uuden tiimin muodostamiselle. Pienet yritykset voivat hyvin osallistua koko henkilöstön voimin. Ryhmän maksimikoko on 15 osallistujaa.

Kustannukset

Yhden päivän valmennus 1900 €
Kahden päivän valmennus 3400 €
mahdolliset lisäpäivät 1200 €/päivä
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 % ja DiSC-analyysin hinta 350 €/osallistuja

Valmentajasi

Päivi Ekholm Päivi Ekholm on WasaTalentin perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtamisesta, rekrytoinneista, suorahausta, soveltuvuusarvioinneista ja muista HR-projekteista. Päivi on akkreditoitu uramuutoskonsultti sekä sertifioitu SHL- ja DiSC-valmentaja. Hän on erinomainen ihmistuntija ja kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä ja oppimisesta. Tälle alalle hän hakeutui, koska ymmärsi pystyvänsä auttamaan yrityksiä menestymään löytämällä oikeat ihmiset oikeille paikoille.

Yhteyshenkilösi

Päivi Ekholm, WasaTalentToimitusjohtaja Päivi Ekholm on yhteyshenkilösi, kun haluat lisätietoja WasaTalentin työelämän kehittämispalveluista. Hän auttaa sinulle sopivien ratkaisujen löytämisessä.

paivi.ekholm@wasatalent.fi
+358 40 524 5554

Kysy lisää